200 millió forintra pályázhatnak egyesületek

A 2018-as Hiszek Benned program II. alprogramjának keretében összesen 200 millió forint keretösszegű támogatásra pályázhatnak a hazai kis- és közepes sportegyesületek. Amint Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) elnökének pénteki közös sajtótájékoztatóján elhangzott, az alprogramban az államtitkárság a SOSZ-szal együttműködve olyan projektek támogatását tűzte ki célul, amelyek célja a kis- és közepes sportegyesületek utánpótlásbázisának növelése.

A támogatással növelni kívánják az országban bármilyen területen működő sportszervezetek tehetséggondozó, utánpótlás-nevelő munkájának hatékonyságát, az utánpótlás korosztályt minél inkább be kívánják vonni a sporttevékenységekbe, ugyanakkor az is cél, hogy programban érintett kis- és közepes sportszervezeti szinten emelkedjen a versenyengedéllyel rendelkező utánpótláskorú sportolók száma.
Az alprogram keretében a sportági toborzó események szervezéséhez, a versenyeztetési és nevezési díjakhoz, a különböző sporteszközök beszerzéséhez vagy a megnövekedett taglétszám miatt szükséges sportszakemberi foglalkoztatáshoz és létesítményhasználathoz kapcsolódó kiadásokat tudnak fedezni a sportegyesületek. A kiírás iránt eddig  is nagy volt az érdeklődés, hiszen 2016-ban több mint száz, 2017-ben pedig több mint kétszáz sportszervezet részesült – a két év alatt összesen 300 millió forintnyi – támogatásban. Hozzátette: a 2018-as programot augusztusban hirdették meg, s az előző évi 150 millió forinthoz képest most már 200 millió forint értékben nyerhetnek el támogatást az utánpótlás-nevelésben aktív, helyi szinten működő sportegyesületek.
Azok az egyesületek pályázhatnak a támogatásra, amelyek bevétele nem haladja meg az évi 500 millió forintot, taglétszámuk nem éri el az 1000 főt, illetve nem részesülnek TAO-támogatásban.
A három alprogramból álló Hiszek Benned program I. alprogramja keretében elnyerhető támogatás a helyi önkormányzatok számára előírt sportfeladatok meghatározott részének ellátásához, kiemelten a helyi szintű integrált szabadidősport programok megvalósítását szolgáló projektekhez és a tehetség-kiválasztást elősegítő különböző szabadidősport-események lebonyolításához használható fel. A 2018-as pályázat kiírására beérkezett szakmai tervek értékelése jelenleg is folyamatban van, a pályázatok elbírálását követően összesen 130 millió forint értékű támogatásban részesülhetnek a megyei jogú városok az említett feladatok ellátására.
A harmadik alprogram, vagyis a „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” a polgárok sporthoz való szabad hozzáférését célozza meg, és a helyi szinten megvalósítandó szabadidősport jellegű programok támogatását a Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) közreműködésével valósítja meg. A programmal a sportért felelős államtitkárság változatos sporttevékenységek végzésére kíván lehetőséget teremteni, valamint a sportinfrastruktúra igénybevételének ösztönzését, és alapvetően a sportolás feltételrendszerének támogatását célozza. A program legfontosabb célja, hogy a helyi önkormányzati szinten ellátandó sportfeladatok keretében olyan rendszeres, ingyenesen vagy nagyon kedvező áron igénybe vehető sporttevékenységek valósuljanak meg, melyek a lakosság szabadidejének mozgásgazdag eltöltését szolgálják.
A harmadik alprogramot idén, a másodikhoz hasonlóan, augusztusban hirdették meg, újabb 150 millió forintos támogatási kerettel.