Honvédelmi napi lövészverseny Szarvason

Az eredményhirdetés ünnepélyes pillanata

A verseny megnyitóján Nagy Zoltán nyugalmazott ezredes, a MATASZ Békés ármvegyei szervezetének elnöke köszöntötte a rendezvényt személyes megjelenésével megtisztelő Mucsi Balázst, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatóját, a résztvevő csapatokat felkészítő és elkísérő Fonád Zoltán tartalékos főhadnagyot, valamint Gyurkó Attila, Rotics József és Kurucsó Péter tanárokat és a résztvevő csapatok tagjait.

Nagy Zoltán megemlékezett az 1848–49 évek eseményeiről.
– Egy kormányrendelet értelmében 1992-től a Budavári csata 1849. évi megvívásának napja emlékére május 21. a Magyar Honvédelem Napja, 175 éve e napon foglalta vissza a Görgei Artúr tábornok vezette honvédsereg az ország fővárosát Hentzi osztrák tábornok csapataitól. A fellángoló hazafiság, a nemzet iránti elkötelezettség a legfőbb pillanatokban bámulatra méltó egységbe kovácsolta hazánk fiait. Elődeink honvédő harcára, szabadságküzdelmére emlékezve nem szabad megfeledkeznünk egy fontos tanulságról: akármilyen jól képzett hadereje is van bármely kornak, a hazájának védelmére kelt nép elszántsága, vitézsége sohasem nélkülözhető. A nemzetnek szüksége van a haza védelmét vállaló katonákra, de szüksége van a társadalom támogatására és megbecsülésére. Hazánk és nemzetünk védelme közös ügyünk. A mai lövészversennyel azelőtt a haderő előtt hajtunk fejet, amely a magyarság legszebb, legdicsőbb pillanatában született, nemzetünk legjobbjait tömörítette. Az akkori hősök ma is példaképeinkként állnak előttünk – zárta szavait Nagy Zoltán
Az esemény Bracsok István lőtérvezető és Fülöp Miklós lövészetvezető szakmai irányítása alatt zajlott. A versenyen a diákok 0,22-es nyílt irányzékú kis kaliberű lőfegyverrel, álló testhelyzetben 25 m-re levő körös lőlapra lőttek. Annak ellenére, hogy a részvevők egy része még ilyen fegyverrel sohasem próbálkozott, kitűnő és szoros eredmények születtek. Az egyéni verseny első két helyét „szétlövéssel” kellett eldönteni.

Eredmények. Csapatverseny: 1. Vajda Péter Evangélikus Gimnázium I., Szarvas, 2. BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Békéscsaba, 3. Vajda II., 4. Vajda III., 5. BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium Békéscsaba, 6. BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium.
Egyéni: 1. Ugrai Nikoletta, 2. Zvara Imola, 3. Frcska Zsófi (mind Vajda Péter Evangélikus Gimnázium).

G. L.