Mesterpedagógus taekwon-do mester!

Edzőként és pedagógusként is az élet kihívásaira neveli tanítványait

Tamás József 5. danos ITF taekwon-do mester több évtizedes munkássága alatt alaposan kivette részét a fiatalokkal való törődésből, foglalkozásból. Hivatásként éli meg ezt a fontos területet. A magyarbánhegyesi Corvin ITF Taekwon-do klub vezetője, a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Magyarbánhegyesi Tagintézményének pedagógusa nemrégiben olyan erőpróbán esett át, ami a maga nemében formabontó.

Mesterpedagógusi minősítést szerzett az „Én-védelem, önvédelem komplex személyiség-, közösségfejlesztő és tehetséggondozó program” című mesterprogramjának kidolgozásával, illetve megvédésével. A sajátos nevelési igényű, és hátrányos helyzetű roma tanulók taekwon-do alapú önvédelem oktatása hosszú idő óta gyakorlat Tamás József mesternél, és most, mint kidolgozott, hosszabb távú módszert tervezte meg portfóliójában.
A sikeres, nyilvános védés után megkönnyebbülten válaszolt a kérdésekre. Annak ellenére, hogy megalapozott volt a program, hiszen negyven éves tapasztalata alapján készítette, meglepődött a vártnál pozitívabb fogadtatásban.


– Huszonnégy éve dolgozok Magyarbánhegyesen, az ott felmerülő problémák, a különleges bánásmód behatárolta ezt a témát – elevenítette fel az alapokat Tamás József. – Ráadásul ez segít például a roma származású, törekvő és tehetséges fiatalok sportolási igényének kielégítésében! Úgy érzem, a mesterprogram tetőpontja egyben a negyven éves munkásságomnak is, mivel az az általános trend, hogy egy központi műhelyből származó programot valósítanak meg az oktatási intézményekben. Az én esetemben viszont fordítva történt, hiszen egy társadalmi, civil szervezet, egy sportegyesület gyakorlatából indult ki a módszer, ez jelenti az innovációs folyamatot. Mint közéleti embernek, edzőnek, pedagógusnak, volt önkormányzati képviselőnek, kialakult a rálátásom a témára. Ez állt össze egy programmá. Központi eleme, hogy miként lehetne a klubbal és a taekwon-do edzésekkel a sajátos nevelési igényű, és a roma tanulóknak az edzettségét növelni. Segíteni az integrációjukat a helyi-, illetve az össz-társadalomba, és hogyan lehetne a másik oldalon a társadalom befogadó képességét növelni. Ehhez rendeltem hozzá konkrét gyakorlati lépéseket is.
– Választott-e már valaki mester pedagógusi pályázathoz ilyen jellegű témát?
– Nincs tudomásom róla, nagyon ritka lehet. Több cikket, dolgozatot elolvastam, amelyek érintették a témát, de ezek igazán inkább elméleti, és feltáró jellegűek voltak, én pedig a gyakorlatot is megterveztem konkrét időpontbeosztásokkal, tervezéssel. A program jövő év elejétől indul majd el terveink szerint, és öt esztendős ciklust foglal magába az intézmény vezetésének támogatásával. Ennek részeként létrejött a helyi klubbal egy együttműködési megállapodás, ami például még tanórán kívüli taekwon-do alapú szakköri önvédelmi képzést is kilátásba helyez!
– Az intézmény és a fenntartó tehát támogatja ezt a fontos munkát, de miként viszonyul ehhez a helyi közvélemény?
– Miután a gyakorlatban ez már évek óta megvalósul, természetesen tud róla a falu. Tervezem az előkészítés során, hogy keresem a kapcsolatot a kisebbségi önkormányzattal is. Alaposan előkészítjük a jövő évi indulást, egyeztetek a partnerekkel, hiszen ez egy ötéves program, két szakaszra bontva. A szükséges szakemberek kinevelése is folyamatban van, akik a programot hosszabb távon is működtetik majd, a szakmai felügyeletemmel.
A téma kapcsán még sok minden szóba került Tamás József mesterrel, aki 60 évesen is óriási lelkesedéssel magyaráz, tervez, oktat, nevel, ugyanazt a tüzet látni benne, mint amikor annak idején a Békés Megyei Harcművész Szövetség megalakításában bábáskodott. Ez a lelkesedés és hozzáállás a biztosíték arra, hogy a nemes program működni fog, hiszen alapvetően a siker ember függő. Egy olyan emberé, akinek a nevelés nem munka, hanem egy életre szóló hivatás!

G. L.

error: Content is protected !!