Továbbra is Szántosi Attila vezeti az asztaliteniszezőket

Szántosi Attila újabb cikluson át irányíthatja a megyei asztalitenisz életet

Mezőberényben tartotta tisztújító közgyűlését csütörtökön a Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség. A közgyűlés kezdetén Szántosi Attila elnök üdvözölte a megjelenteket, és felkérte Bogdánffy Csabát az ülés levezetésére.

A közgyűlés öt napirendi pontot fogadott el. Elsőként Szántosi Attila tartotta meg elnöki beszámolóját a 2019-es évről. Kiemelte a kitűzött célokat, feladatokat, az összefogásnak, a szakszerű vezetésnek köszönhetően sikerült teljesíteni.
Ezt követően a szövetség pénzügyi beszámolója hangzott el, amelyből kiderült, hogy a vezetés jól sáfárkodott a rendelkezésére álló pénzzel, mivel minden feladatot megvalósított, és még több mint 300 ezer forint pénzmaradvánnyal indította a 2020-as esztendőt.
A fegyelmi bizottság beszámolóját Zsankó László terjesztette elő, amely nagyon rövid volt, mivel nem érkezett fegyelmivel kapcsolatos bejelentés, így a bizottságnak nem volt érdemi feladata.
Ezt követően jött a tisztújítás. Mivel lejárt az elnökség mandátuma, ezért a közgyűlésnek új elnökséget kellett választani. Szkaliczki János, a jelölő bizottság elnöke elmondta, hogy ellentétben az elmúlt időszakkal, sokan vállalták a jelölést. A szavazás után a következő eredmény született.


Elnöknek egyhangú szavazattal ismét a szarvasi Szántosi Attilát választották, az alelnök a békéscsabai Csabai Dániel lett. Az elnökség tagjai: Bognár István, Zsankó László, Molnárné Boros Márta, Czebe Gyula, Szkaliczki János, Dr. Csanádi István, Lengyel László.
A közgyűlés végén Jámbor Zoltán, aki eddig az alelnöki tisztséget töltötte be 33 év után bejelentette, hogy leteszi a lantot, ezzel egy korszak lezárásra kerül. Azért megnyugtatott mindenkit, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindennek hátat fordít, csak azt, hogy átadja a helyét a fiataloknak, akiknek megígérte, hogy mindenben segít, ha igénylik. Az új vezetéstől meg azt kérte, hogy ameddig egészsége engedi, addig a Dr Bándy Andor emlékversenyt ő szervezhesse.
Zsankó László, a szövetség nevében megköszönte Jámbor Zoltánnak mindazt, amit a megye asztalitenisz sportjáért tett, az ő vezetése alatt Békés megye újból felkerült az asztalitenisz térképre. Ezután Szántosi Attila egy emlékplakettet adott át Jámbor Zoltánnak.